תיק עבודות

.כדי לראות את הפרויקט בגודל מלא עמדו עם סמן העכבר על הפרויקט הרצוי ולחצו על סימן הקישור